o nim

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu (klasa matematyczno-informatyczna, 2003) oraz Uniwersytetu Opolskiego (filologia rosyjska, 2009). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Opolski, 2018).

Z-ca dyrektora Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Adiunkt w Katedrze Języków Słowiańskich.

Językoznawca z przypadku, choć podobno przypadki nie istnieją.

W swojej pracy stara się łączyć zamiłowanie do infotechnologii z językowym. Z jednej strony interesuje się webdesignem, językiem programowania Python, systemami Linux, gromadzeniem tekstów (eksploracją danych internetowych), zagadnieniami NLP (natural language processing), ASR (automatic speech recognition); z drugiej – tekstologią, frazeologią, translatologią oraz leksykografią przekładową (w tym frazeografią).

Ojciec dwójki dzieci. Mąż jednej żony.

kontakt

Czeka na wszelkie wiadomości pod adresem:
dborysowski(at)uni(dot)opole(dot)pl